کارخانه ها

1- ارتباط تاثیر گذر بر مشتریان با سیستمهای نوین تبلیغاتی

2- کمترین هزینه برای در ذهن ماندن نام شما در مناسبتها و یا تاریخهای مربوط به مشتریان- سال تاسیس و..

3- رفع مشکل کمبود زمان برای ارتباط با مشتریان به جهت تماس با تک تک آنها و ارسال پیام گروهی ظرف مدت چند لحظه

4- تبلیغات بر روی سایر محصولات جدید تولید شده و اطلاع رسانی و حفظ ارتباط با کمترین هزینه و سریعترین راه ممکن

5- رفع مشکل عدم حضور و در دسترس نبودن مشتریان با ارسال پیام کوتاه و اطمینان از رسیدن پیام به لیست ارسالی