نشریات

1- دریافت سوژه و عناوین مورد علاقه خوانندگان برای چاپ در شماره بعدی

2- دريافت مطالب کوتاه و دل نوشته هاي خوانندگان براي چاپ
3-اعلام فرارسیدن زمان تمدید اشتراک

4- ترغيب علاقمندان نشريه براي خواندن شماره بعدي از طريق ارسال عناوين مطالب نشريه کمي پيش از انتشار آن.

5- اعلام انتشار و زمان توزيع شماره جديد به خوانندگان

6- برگزاري مسابقه پيامکي
7- برگزاري نظرسنجي پيامکي

8- ارسال پيام تبريک و تهنيت در مناسبت ها
9- جذب اسپانسر مالي و کسب درآمد