وکلا

ارسال پیامک اتوماتیک به موکلین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم

آموزش و اطلاع رسانی به موکلین در مورد قوانین جدید حقوقی

ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر

ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه

کاهش هزینه های تماس با مشتریان (هر پیامک 11 تومان هر تماس با موبایل 150 تومان)

تبریک اتوماتیک تولد موکلین

افزایش ارتباط موثر و ارزان با موکلین